Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Luty 2017

Dzieje malarstwa francuskiego w XVI w

Dzieje malarstwa francuskiego w XVI w. są jeszcze w wielu punktach nie wyjaśnione. Jedynie rysunki były przedmiotem gruntownych badań: zajmował się nimi H. Bouchot, który zgrupował najlepsze spośród nich na Wystawie Prymitywów w r. 1904. Po jego pracach i studiach Moreau-Nelatona L. D i- m i e r podejmując całokształt zagadnienia rozróżnia około…
Czytaj więcej...

RZEŹBA I MALARSTWO XV WIEKU POZA ITALIĄ

Wiek XV jest niewątpliwie jedną z najbogatszych epok w historii sztuki, a równocześnie jedną z najbardziej złożonych: nie można określić sztuki tego czasu ani mianem „realizmu gotyckiego“, ani nazwać „wczesnym renesansem“, ani wreszcie „barokiem gotyckim“. Dla jasności wykładu musimy wyróżnić poszczególne okresy, chociaż często fakty zali czane do…
Czytaj więcej...

OD ROMANTYZMU DO RODINA – CARPEAUX

Widzieliśmy już, że ani „styl romantyczny“, ani patetyczny reąlizm Rude’a i Barye'a nie przezwyciężyły w rzeźbie pozostałości klasycznych. Fo r. 1850 panuje tu, podobnie jak w innych gałęziach sztuki, historyzujący eklektyzm. Inspirację czerpie się ze sztuki greckiej lub renesansowej. Jeden tylko mistrz wyłamuje się całkowicie z tej zasady. Jest…
Czytaj więcej...

Nurt realistyczny w francuskiej sztuce

Bourdon, pochodzący z południowej Francji, uprawiał głównie tematykę historyczną i sakralną, lecz bez większych osiągnięć artystycznych, gdyż - jak o nim mówiono - „malował z zapałem, ale jednocześnie ze zbyt wielką łatwością”. Najlepsze są jego portrety, zdradzające wpływ Philippa de Cham- paigne i odznaczające się niekiedy wnikliwością…
Czytaj więcej...