Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

Kościół Ste Croix w Quimperlé

Do tej samej serii zabytków możemy zaliczyć kościół Ste Croix w Quimperlé. Plan budynku zdecydowanie wschodni: jest to obszerna rotunda, której cztery przybudówki nadają ogólny plan krzyża. Dwa płaskie łuki krzyżują się pośrodku kopuły. Budowę kościoła zaczęto w r. 1083. Próbowano osłabić znaczenie tych faktów zwracając uwagę na restaurację…
Czytaj więcej...

Rozwój stylu gotyckiego w Niemczech

Rozwój stylu gotyckiego w Niemczech jest jeszcze bardziej opóźniony niż w Hiszpanii. Sklepienie krzyżowo-żebrowe przedostaje się tam dopiero około r. 1200 i wpływy francuskie są dużo wyraźniejsze niż w innych krajach: ograniczają je jedynie pozostałości romańskie, a nawet karolińskie. Opus francigenum wprowadzają cystersi, którzy przenoszą…
Czytaj więcej...

Prawdziwy klasycyzm w architekturze

Prawdziwy klasycyzm poszukuje właściwych proporcji i prawidłowego użycia porządków. Odnajdujemy to u Philiberta Delorme (około 1515 - 1570), który był w Rzymie i mierzył na miejscu budowle starożytne. Napisał on traktaty, a mianowicie Architecture (1567): zresztą dzięki tradycji rodzinnej znał zawód równie dobrze w praktyce, jak w teorii. Zamek w…
Czytaj więcej...

Fra Giocondo i zagadnienie jego pracy

Pierwszym zagadnieniem, które wywołało niezwykle namiętną polemikę, był udział Włochów w przemianach, jakim uległa architektura francuska w pierwszej połowie XVI w. Rzemieślników i artystów włoskich sprowadzonych przez Karola VIII znamy z État de gages, opublikowanego przez Montaiglona (AAF, t. 1, 1852, s. 94-132): jest ich 22: perfumiarze,…
Czytaj więcej...