Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Maj 2017

Pochodzenie sklepienia krzyżowo-żebrowego cz. II

Wszystkie te sklepienia mają niewielką rozpiętość i wykonane są z materiału lekkiego. Żebra nie są w nich konstrukcyjne, nic nie dźwigają - przeciwnie, są zespołem dekoracyjnym, podwieszonym u sklepienia. Nie można by więc doszukać się w nich zasady gotyckiego sklepienia krzyżowo-żebrowego. Nie jest jednak wykluczone, że typ ten nasunął niektórym…
Czytaj więcej...

MALARSTWO XII WIEKU

Malarstwo ścienne. - Wiek XII obfituje w wielkie zespoły malowideł ściennych. Jest rzeczą pewną wobec bardzo licznych analogii, że nieprzerwany rozwój wiązał je z zabytkami końca X w.: dzieła z XI w. nie zachowały się. Miniatura może je zastąpić tylko w pewnym stopniu: nie powinniśmy przeceniać związków między obydwoma gałęziami sztuki. Podstawową…
Czytaj więcej...

Styl prezentowany przez Rembrandta – kontynuacja

Jedno z bractw strzeleckich, zgodnie z przyjętym zwyczajem, zamówiło u Rembrandta portret zbiorowy. Dysponenci sądzili, że otrzymają kompozycję w typie Halsa, lecz artysta postanowił, jak i w przypadku doktora Tulpa, wprowadzić do obrazu akcję. W sposób barokowy pokazana została scena ruchliwa, pełna pozornego nieładu: oto dobosz bije w bęben, na…
Czytaj więcej...

SYRIA

Syria zajmuje niezmiernie ważne miejsce w dziejach wczesnej architektury chrześcijańskiej. Jest to kraj na wskroś…

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Pojęcie architektury nowoczesnej nie odpowiada ściśle określonej epoce. Widzieliśmy, jak klasycyzm i romantyzm w architekturze przetrwał do r. 1900, a i dziś jeszcze wielu architektów myśli i tworzy jakby dwieście lat temu. Pod pojęciem nowoczesności rozumiemy określoną technikę (użycie nowych materiałów do budowy), a przede wszystkim świadomą…
Czytaj więcej...