Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

OKRES SZCZYTOWEGO ROZWOJU RENESANSU WTE WŁOSZECH

W sztuce europejskiej wieku XVI Włochy zajmują miejsce przodujące, a nawet przytłaczają wagą i znaczeniem inne kraje. Na przestrzeni niewielu lat występują tu najwybitniejsze indywidualności w dziejach sztuki. Po krótkim okresie sztuki prawdziwie klasycznej, który charakteryzuje równocześnie poczucie równowagi i harmonii, kiedy wpływ antyku osiąga…
Czytaj więcej...

Pierwsza sztuka romańska

Teorię „pierwszej sztuki romańskiej“ sformułował Puig i Cadafalch w serii wykładów i w dwóch pracach: Le Premier art roman (Paryż 1929): La geografia i els origens del primer art romanic (Barcelona 1932: tłum. franc, pt. Géographie et origines du premier art roman, Paryż 1935). Interesujące są tu zwłaszcza trzy zagadnienia: cechy…
Czytaj więcej...

Królewski patronat artystyczny w barokowej Polsce

Natomiast dziełem bardzo udanym stała się wileńska kaplica św. Kazimierza zbudowana z fundacji Wazów. Zygmunt III przeprowadził w Rzymie akt kanonizacji swego kuzyna, który teraz uznany został za patrona Litwy. Wystawienie tej kaplicy miało być nie tylko dowodem pobożności obu Wazów, ale i ich umiejętności myślenia politycznego zgodnie z duchem…
Czytaj więcej...

Malarstwo Caravaggia na tle baroku

Malarstwo Caravaggia na tle epoki było na wskroś rewolucyjne w sensie przede wszystkim burzycielskim. Obalało ono wyrafinowany konceptualizm manieryzmu, płynący z „głowy”, oderwany od rzeczywistości, a pławiący się w dziwacznej fantastyce. Wypowiedziało walkę również akademickiej retoryce szkoły bolońskiej, czerpiącej źródło natchnień nie z życia,…
Czytaj więcej...