Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Architektura gotycka w Kastylii

Podobnie jak łatwo jest wykazać w rozwoju architektury gotyckiej w Kastylii cechy narodowe, tak błędem byłoby wiązać całość spuścizny rzeźbiarskiej tej prowincji z północną Francją lub widzieć w niej po prostu dzieło pracowni francuskich z Paryża, Bourges lub Reims. Niewątpliwie układ jest ten sam: płaskorzeźby na nadprożach i tympanonach, duża rola archiwolt, posągi na węgarach. Ale istnieją też poważne różnice. Pomińmy katedrę w Toledo, ponieważ najstarsze jej rzeźby, zresztą nienajlepsze, pochodzą z XIV w. Rzeźbione portale fasady katedry w Burgos są dziś zniszczone. W południowej nawie poprzecznej, na portalu Sarmental, arcydziele rzeźby hiszpańskiej, apostołowie umieszczeni są u stóp Chrystusa na majestacie. Taki układ ikonograficzny nie posiada analogii w wielkich gotyckich portalach francuskich. Po stronie północnej, w portalu Sądu ostatecznego, pewne malownicze szczegóły stroju mają również cechy lokalne. W katedrze w Leon dwa portale poświęcone są: jeden N. P. Marii, drugi scenie Sądu ostatecznego: oddzielenie zbawionych od potępionych przedstawione jest z fantazją i przepojone ruchem, jakiego nie spotykamy nawet w Bourges. Nikt nie kwestionuje hiszpańskiego charakteru figury Madonny na filarze środkowym (Nuestra Senora la Blanca). Twórcy tej rzeźby znali niewątpliwie bardzo dobrze sztukę francuską i kształcili się na niej: ale nie można ich połączyć na pewno z żadną pracownią francuską: wysuwa się sto możliwych związków, ale brak jednego – całkowicie przekonywającego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.