Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Architektura klasztorna na terenie Normandii

Architektura klasztorna zajmuje w Normandii szczególnie ważne miejsce. Cystersi przyczynili się tu, podobnie jak i gdzie indziej, do rozpowszechnienia się architektury gotyckiej (Mortemer, Fontaine-Guérard, Savigny). Norbertanom zawdzięczamy opactwo w Ardennę. Ale benedyktyni pozostają zakonem najważniejszym i oni to zbudowali wspaniałe kościoły, które dorównują katedrom. Kościół La Trinité w Fécamp ma 150 m długości jak Notre-Dame paryska: zastąpił on kościół romański. Budowę rozpoczęto w r. 1187: nawa główna, ukończona w r. 1219, posiada jeszcze empory. Kościół Saint Ouen w Rouen (początek prac w r. 1303) jest, przeciwnie, arcydziełem stylu promienistego. Najpełniejszy zespół występuje w Mont-Saint-Michel, gdzie układ pionowy poszczególnych części budynku La Merveille, zbudowanego w latach 1211-1228 (po stronie wschodniej od dołu ku górze: sala jałmużnicza, sala gościnna, refektarz: po stronie zachodniej: spiżarnia, sala rycerska, pomieszczenia klasztorne), pozwala na pełne prześledzenie rozwoju sztuki gotyckiej.

Francja południowa. – Mimo że formy architektury romańskiej przetrwały tu dłużej niż w innych dzielnicach, Francja południowa odgrywa poważną rolę w topografii architektury gotyckiej. Spotykamy tu katedry silnie przypominające budowle północne. Katedra w Bayonne (rozpoczęta w r. 1213) przypomina Soissons i Reims. Najsilniejszy jest wpływ katedry w Amiens, widoczny w grupie pięciu katedr, przypisywanych Janowi Deschamps. Są to: katedra w Clermont-Ferrand (rozpoczęta w r. 1248), w Limoges (rozpoczęta w r. 1273), prezbiterium katedry w Narbonne (rozpoczęte w r. 1272), prezbiterium katedry w Tuluzie (rozpoczęte w r. 1275) i katedra w Rodez (rozpoczęta w r. 1277). Prezbiterium kościoła Saint Nazaire w Carcassone (po r. 1270) wzorowane jest na paryskiej Ste Chapelle Ludwika Świętego. Inne budowle, o wiele bardziej oryginalne, wyraźnie odbijają od gotyku północno-francuskiego zarówno swym poczuciem przestrzeni, jak i konstrukcją. Posiadają one jedną tylko nawę z bocznymi kaplicami umieszczonymi pomiędzy filarami przyporowymi wysuniętymi ku wnętrzu kościoła. W katedrze w Tuluzie podjęto w początkach XIII w. budowę szerokiej nawy głównej bez naw bocznych, ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Nie należy ona jednak jeszcze do opisanej przed chwilą grupy, ponieważ nie posiada bocznych kaplic i występujących do wnętrza przypór. Wydaje się, że pierwowzoru tych kościołów w połowie XIII w. szukać należy poza terytorium francuskim, w Katalonii, toteż należy raczej mówić o gotyku katalońskim niż o gotyku południowo- francuskim: budowle te czerpią zresztą w dużym stopniu wzory z romańskiej i cysterskiej Burgundii. Szczytowym osiągnięciem w tej grupie będzie zbudowana w XIV w. w Langwedocji katedra w Albi, która jest zarazem kościołem obronnym, jak wiele kościołów na południe od Masywu Centralnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.