Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Dolabella i twórczość na terenie Polski

Dolabella był epigonem wielkich mistrzów XVI w., których zdobycze postanowił przeszczepić na grunt polski. Najdawniejsze z jego zachowanych płócien niektóre fragmenty zawdzięczają pomysłom Tintoretta, natomiast żywa kolorystyka, operowanie tłumami postaci i pewien epikurejski nastrój wywodzą się od Veronesa. Do takich dzieł, bardzo jeszcze weneckich, należą: Uczta w Kanie Galilejskiej (il. 114), Cudowne rozmnożenie chleba i ryb, Chrystus w domu faryzeusza Szymona czy wielkie postacie aniołów z kaplicy św. Jacka (wszystkie w krakowskim kościele i klasztorze dominikanów). Malowidła te, mimo swej tematyki, nie posiadają ukrytych treści teologicznych, mają charakter epicki, ale nie dydaktyczny, dalekie są od mistycyzmu i martyrologii, jednym słowem – nie odpowiadają wcale klimatowi potrydenckiemu.

Jednakże z biegiem czasu, niewątpliwie pod naciskiem dysponentów i narastającej aury kontrreformacyjnej, paleta Do- labelli ulega zmianom zarówno formalnym, jak i treściowym. Już obrazy kraśnickie (Gniew Boży, Procesja błagalna, Msza dziękczynna), pełne aluzji, symboliki, egzaltacji, wkraczają na obszary mistyki, a Śmierć męczeńska św. Tomasza z Canter- bury, poza tematyką martyrologiczną, posiada wyraźną wymowę ideową. Paleta artysty zaczyna gasnąć, żywa niegdyś kolorystyka wypala się, formy postaci wydłużają się, jakby malarz sięgał pamięcią do swej wczesnej manierystycznej młodości. Wrośnięcie w grunt polski zaciera dawną weneckość w obrazach Dolabelli: w późniejszej fazie coraz bardziej nabrzmiewają one ówczesną aktualnością polską, występującą w obrazach hagiograficznych, chociaż akcja tych dzieł rozgrywa się w odległych czasach (Sw. Stanisław przed sądem Bolesława Śmiałego, z kościoła pobernardyńskiego w Warcie – il. 115), a nawet w innych krajach (cykl biograficzny św. Władysława z kościoła kamedułów na Bielanach pod Krakowem).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.