Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Kościół Santiago de Compostella

Compostella. – Kościół Santiago de Compostella porównywany bywa z kościołem S. Sernin w Tuluzie (co dotyczy planu – por. wyżej kościoły odpustowe): zwłaszcza Portal Złotników (Puerta de las Platerías) z Santiago i Portal Miégeville z S. Sernin. W obydwu napotykamy posąg św. Jakuba, ujęty w dwa cyprysy. P. Deschamps opiera chronologię rzeźby na chronologii architektury: prace rozpoczęte w 1078, przerwane wskutek braku pieniędzy ok. 1087, podjęte ponownie ok. 1100: obejście prawie ukończone w 1105: prezbiterium nie dokończone jeszcze w 1112: w 1117 pożar: ukończenie prac przy budowie ok. 1125. Daty te o tyle budzą zastrzeżenia, że nowoodnaleziona inskrypcja ustaliła początek, budowy na 1075 r.: dla rzeźby jednak można wyciągnąć wnioski bardzo rozmaite, ponieważ rzeźby pochodzące z okresu wcześniejszego mogły być później ponownie użyte do dekoracji. Inskrypcja umieszczona z boku na figurze św. Jakuba wskazuje, że fundatorem posągu był Alfons VI, który umarł w 1109 r.: jest to więc terminus ante quem. Niemniej jednak według P. Deschampsa całość Portalu Złotników powstała po r. 1117 (w Tuluzie Portal Miégeville sprzed r. 1118). Według Gomeza Moreno rzeźby w Compostella pochodzą z ok. 1110 (z Tuluzy, ok. 1120): według K. Portera w Compostella rzeźby z pocz. XII w. zastosowano ponownie w o wiele późniejszym portalu (koniec XII w.): według Gaillarda całość dzisiejszego Portalu Złotników powstała ok. 1120, ale przy zastosowaniu rzeźb wcześniejszych, pochodzących z portalu z lat 1100-1110, zniszczonego przez pożar w 1117 r.

Oprócz Silos i Compostella do rzeźby hiszpańskiej XI w. zaliczyć należy rzeźby z Aragonii i z Leon. Poza cytowanymi pracami Portera, Gomeza Moreno i G. Gaillarda por. dla Aragonii K. Porter, The Tomb of dona Sancha and the romanesque Art of Aragon (Burl. Mag., Londyn 1924): Iguacel and more romanesque Art of Aragon (Burl. Mag., 1928): L. Torres Balbas, La escultura románica aragonesa y el crismon de los tímpanos de la region pirenaica (AEAA, t. 2, 1926): G. Gaillard, Note sur les tympans aragonais (BH, 1928). Dia Leon Gómez Moreno, Catálogo monumental de Espana: provincia de Leon, 1906-1908, Madryt 1925: K. Porter, Leonesque romanesque and Southern France (AB, 8, 1925-1926).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.