Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

MALARSTWO XII WIEKU CZ. II

Miniatura. – Głównymi ośrodkami miniatorstwa francuskiego są: Burgundia i wielkie benedyktyńskie opactwa w Artois, we Flandrii i Wal- lonii. W Burgundii pracownia w Citeaux przetwarza wpływy północne (Biblia Stefana Hardinga, ok. r. 1105, Dijon) na bardzo wytworny „puryzm“ linearny. Rozwija się tu również inicjał ozdobiony postaciami zwierząt (Biblia z Souvigny, ok. r. 1150, muzeum w Moulins). Miniatury z Limoges pozostają wierne tradycji XI wT. (Sacramentarium z Limoges, ok. r. 1125, Paryż, B.N.). Na północy styl „franko-saksoński“ rozwija się ku swoistemu manieryzmowi: rysunek jest subtelny, kompozycje często skomplikowane (Biblia ze Stavelot, 1097, Brit Mus.: Biblia z Floreffe, ok. r. 1160, Brit. Mus.). Tu również inicjał zwierzęcy odgrywa poważną rolę (Biblia S. Ber- tin, ok. r. 1150, Paryż).

Niemcy zalane wpływami bizantyńskimi (Lekcjonarz św. Ehrenirudy, ok. r. 1150, Monachium) tracą swe doniosłe znaczenie. Trzeba jednak wspomnieć o działalności pracowni nad środkowym Renem pod koniec stulecia. Ich „styl rysunkowy“ jest już prawie gotycki (Hortus Delicia- rum Herrady z Landsperg z 1205 r., zniszczony w 1870 r.: Scivias św. Hil- degardy z Bingen, ok. r. 1190, obecnie w Wiesbadenie),

Krajem najbardziej nowatorskim jest niewątpliwie Anglia. Pod koniec XI w. panuje tu w czasie kilku dziesięcioleci sztuka bardzo stylizowana, niemal fantastyczna, o przedziwnych formach (Psałterz z S. Albans, ok. r. 1130, Hildesheim). Około połowy XII w. ustępuje ona miejsca stylowa bardziej nerwowemu i żywszemu (Psałterz Eadwina z Canterbury, ok. r. 1150, Cambridge, kopia Psałterza z Utrechtu). Psałterz Henryka z Blois (ok. r. 1160, Brit. Mus.) lub Biblia z Winchester (ok. r. 1180, Winchester) ze swą bezpośrednią obserwacją rzeczywistości i różnorodnością wyrazu wykraczają już poza sztukę romańską.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.