Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Malowanie portretów za czasów baroku w Polsce cz. II

Na terenie Gdańska Schultz stosunkowo niewiele wykonał portretów. Do najlepszych należy podobizna astronoma Jana Heweliusza na tle pracowni (z 1677 r.): w prawej ręce trzyma uczony pióro nad rozpostartym rękopisem, lewą opiera o globus astronomiczny. Jak w innych portretach, tak i tu występuje światłocieniowy modelunek. Aby już nie wracać do osoby Schultza, zaznaczymy, że był on pierwszym chyba na ziemiach polskich animalistą. W takich obrazach, jak Polowanie na kaczki, Trzy lisy czy Kogut i kury wyraźnie zaznaczają Się reminiscencje holenderskie.

Jeżeli Jan Kazimierz i Michał Korybut korzystali z usług Schultza, to Jan III posługiwał się kilkoma portrecistami, nie mówiąc o cudzoziemcach pracujących dlań dorywczo. Najstarszym był Jan Tretko, zwany też Tricjuszam (ok. 1620-1698), dawny serwitor Jana Kazimierza, mieszkający stale w Krakowie, piastujący tam funkcję kustosza zbiorów wawelskich. Oprócz nielicznie zachowanych podobizn dostojników (np. prymasa Andrzeja Olszowskiego) malował on przede wszystkim portrety członków rodziny Sobieskich. Do nich należy wielki, reprezentacyjny portret króla en pied, natomiast liczne inne portrety królowej i młodych Sobieskich czy też podwójne (Maria Kazimiera z królewną Teresą Kunegundą, Jan III z królewiczem Jakubem) nie mają ustalonej atrybucji: historycy sztuki gotowi są przypisać niektóre portrety bądź Tretce, bądź innemu malajzowi królewskiemu – Szymonowiczowi. Nie ma, jak dotąd, sprzeciwów co do przyznania autorstwa Tretce w odniesieniu do zbiorowego Portretu rodziny Jana III z około 1690 r. (ii. 127). Jest on, pomijając obrazy wotywne w kościołach, najdawniejszym z zachowanych portretów zbiorowych, które wyszły spod pędzla artysty polskiego: inny portret zbiorowy rodziny Sobieskich (z 1684 r.), zgrupowanej przy marmurowym popiersiu króla, przypisuje się Marcinowi Altomontemu (ostatnio wysuwa się też autorstwo Szymono- wicza).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.