Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Okres dojrzałości w sztuce Rembranta

Wr. 1634 małżeństwo malarza z Saskią Van Uylenburgh zapewnia mu niezależność materialną. Korzysta z niej, by stać się jednym z największych zbieraczy dzieł sztuki swej epoki i by wyzwolić się z pęt, które go uciskały w młodości. Imaginacja twórcza zaczyna znajdować swobodny wyraz. Rembrandt tworzy nowe protestanckie malarstwo religijne, powstałe nie po to, aby zdobić świątynie, lecz po to, by ozłocić blaskiem promiennym codzienne życie ludzkie. Malarstwu temu ryciny zapewniają szerokie rozpowszechnienie. Artysta szuka inspiracji nie tylko w Biblii, lecz i w Ewangelii: Podniesienie krzyża, Zdjęcie z krzyża pochodzą z tego czasu, a malarz dodał później inne sceny, tworząc w ten sposób cały cykl Pasji (Monachium, Pinakoteka). Po r. 1640 powstanie ważna grupa krajobrazów artysty. Pociąga go także mitologia: zawdzięczamy jej pierwsze akty w sztuce holenderskiej, do których pozuje Saskia (Danae, Leningrad: Flora, Londyn). W Historii Samsona (Berlin, Kais. Fr. Mus., Drezno) sławi malarz siłę fizyczną: kiedy indziej maluje ciało w locie lub w upadku (Ganimed, Drezno). W r. 1641 rodzi się Rem- brandtowi syn, ai w r. 1642 umiera Saskia. W tymże roku powstaje dzieło wielkiej wagi, które zamyka drugi okres twórczości mistrza: wyjście kompanii kapitana Cocka, znane pod nazwą Straży nocnej (Amsterdam). Zamówienie obrazu wyszło od gildii strzelców amsterdamskich. Jest to gwarny wymarsz zbrojnego oddziału na konkurs strzelniczy w samo południe: ale tłum postaci zanurzonych w tajemniczym przez grę światła cieniu spowodował nadanie obrazowi błędnej nazwy Straży nocnej. Obraz nie znalazł uznania: po raz pierwszy Rembrandt odczuwa rozdźwięk między nim a współczesnymi. Niepowodzenie to i śmierć Saskii, które zbiegły się w jednym roku, sprawiły, że artysta usunął się w bolesną samotność, oddając się marzeniom, coraz bardziej oddalającym go od rzeczywistości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.