Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

OKRES WCZESNEGO BAROKU W FRANCJI

Do architektury francuskiej, zwłaszcza pałacowej, przełomu XVI i XVII w. przylgnął termin brique et pierre („cegła i kamień”), oznaczający specyficznie francuską dekorację fasady budynku. Polegała ona na tym, że narożniki, okna i drzwi bywały boniowane kamieniem (białym lub szarym), a płaszczyzny między nimi wykładane były cegłą niedopaloną o barwie różowa wej. Ten zwyczaj przyjął się dość wcześnie – już domy na placu des Vosges (Wogezów) w Paryżu, budowane w latach 1605-1612, należą do tego typu: w okresie nieco późniejszym budowlą tego rodzaju jest zamek w Balleroy, wzniesiony dla Ludwika XIII przez François Mansarta w 1636 r., czy zamek w Miromesnil, chociaż w tym ostatnim rolę boniowania pełnią pilastry. Fasady te odznaczają się efektami kolorystycznymi opartymi na kontrastach: czerwień cegły, biel (szarość) kamienia i niebieskawa czerń łupkowych dachów.

Pomijając sprawę „kamienia i cegły” jest to architektura ma- nierystyczna w typie raczej niderlandzkim, jakkolwiek oparta również na francuskich tradycjach gotycko-renesansowych: dachy wysokie, spiczaste, ze sterczącymi na nich kominami, okna wysokie, sięgające niemal do stropu, schody zewnętrzne w kształcie podkowy – jak np. w zamku w Fontainebleau od strony dziedzińca Cheval Blanc (Białego Konia) czy w zamku Cany-Barville. Cechą charakterystyczną są mocno wystające ryzality boczne.

Oddziaływanie baroku włoskiego odbywało się powoli i ze znacznymi oporami. Rzecz znamienna, że w budowlach świeckich barok przejawia się najpierw w detalu architektonicznym, w dekoracji: na terenach północnych, a więc i w Paryżu, są to elementy baroku nie włoskiego, lecz flamandzkiego, odznaczające się pewną masywnością (np. dekoracje fasadowe w gmachu giełdy w Lille). Tłumaczy się to względami geograficznymi i obecnością wielu kamieniarzy flamandzkich w rejonach północnych Francji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.