Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Kościół Santiago de Compostella

Compostella. - Kościół Santiago de Compostella porównywany bywa z kościołem S. Sernin w Tuluzie (co dotyczy planu - por. wyżej kościoły odpustowe): zwłaszcza Portal Złotników (Puerta de las Platerías) z Santiago i Portal Miégeville z S. Sernin. W obydwu napotykamy posąg św. Jakuba, ujęty w dwa cyprysy. P. Deschamps opiera chronologię rzeźby na…
Czytaj więcej...

Neoklasyzyzm w Anglii i Niemczech

W Anglii naśladowanie architektury rzymskiej trwa mniej więcej aż po r. 1820. John Soane (1752 -1837), twórca Banku Anglii, projektuje także wiele pałacyków i will, ale raczej w nawiązaniu do braci Adam lub w typie wczesnych dzieł Ledoux. Naśladownictwo architektury greckiej rozpocznie kościół Sw. Pankracego w Londynie (1819, architekt W.…
Czytaj więcej...

Budowa konfesji św. Piotra

Jeszcze przed zakończeniem konfesji św. Piotra obsypał papież łaskami artystę: gdy w 1629 r. umarł Cario Maderna, otrzymał Bernini po nim kierownictwo prac nad pałacem Barber inich, a niebawem został mianowany naczelnym kierownikiem budowy wciąż jeszcze nie wykończonej bazyliki św. Piotra, a więc objął stanowisko, jakie w swoim czasie piastował…
Czytaj więcej...

Grupa pięknych katedr architektonicznych

W Toskanii przez długi okres za wzór służy katedra w Pizie. Kościoły w Lucce są zmniejszonymi kopiami kościołów pizańskich (S. Freddiano, S. Paolo a ripa d’Arno) o uproszczonym planie i tej samej charakterystycznej dekoracji arkadowej. W kościele S. Michele w Lucce występuje rzadki w średniowieczu rozdźwięk między architekturą zewnętrzną a układem…
Czytaj więcej...