Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

MALARSTWO XII WIEKU CZ. II

Miniatura. - Głównymi ośrodkami miniatorstwa francuskiego są: Burgundia i wielkie benedyktyńskie opactwa w Artois, we Flandrii i Wal- lonii. W Burgundii pracownia w Citeaux przetwarza wpływy północne (Biblia Stefana Hardinga, ok. r. 1105, Dijon) na bardzo wytworny „puryzm“ linearny. Rozwija się tu również inicjał ozdobiony postaciami zwierząt…
Czytaj więcej...

Zespół rzeźb w Amiens

Zespół rzeźb w Amiens, podobnie jak w Paryżu, składa się z rzeźb głównej fasady, pochodzących z pierwszej połowy XIII w. i z późniejszych rzeźb dwóch portali bocznych. Fasada główna (zachodnia), ukończona około r. 1235, zachowała się prawie nienaruszona. Rozpoznajemy tu wpływ katedry paryskiej, z pewnymi odmianami w rozkładzie poszczególnych…
Czytaj więcej...

OKRES WCZESNEGO BAROKU W FRANCJI

Do architektury francuskiej, zwłaszcza pałacowej, przełomu XVI i XVII w. przylgnął termin brique et pierre („cegła i kamień”), oznaczający specyficznie francuską dekorację fasady budynku. Polegała ona na tym, że narożniki, okna i drzwi bywały boniowane kamieniem (białym lub szarym), a płaszczyzny między nimi wykładane były cegłą niedopaloną o…
Czytaj więcej...

MEZOPOTAMIA I JEJ SZTUKA

W połowie VIII w. Abbasydzi zajmują miejsce Omajadów. Ośrodek polityczny islamu przenosi się z Syrii do Mezopotamii. Chociaż wychodzi to poza ramy naszej pracy, nie możemy pominąć sztuki abbasydzkiej ze względu na wpływ, jaki wywarła ona na późniejszą sztukę arabską. Nowym ośrodkiem politycznym staje się Bagdad, założony w r. 776 przez El Mansura…
Czytaj więcej...