Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Portrety wykonane przez Leonarda da Vinci

Wiele dyskutowano na temat portretów Leonarda da Vinci. La belle ferroniere (Paryż, Luwr) uważana jest za autentyczną pracę mistrza przez Müntza, Ventu- riego i in., a ostatnio przez W. R. Valentinera, Leonardo’s Portrait of Beatrice d’Este (Art in America, t. 25, 1937, s. 4): Pauli, Hévésy, Hildebrandt przypisują ją Boltraffiowi. Portret kobiecy w Gal. Lichtenstein w Wiedniu, niegdyś atakowany gorąco, dziś ma już tylko niewielką liczbę przeciwników. Berenson, który zaprzeczał swego czasu autorstwa Leonarda (w. r. 1903 i 1916), wycofał się ze swego pierwotnego stanowiska w r. 1933 (Boll. Arte). Co do portretu kobiecego w Muzeum Narodowym w Krakowie (Oddział Czartoryskich), przedstawiającego prawdopodobnie Cecylię Gallerani, opinie są rozbieżne. E. Müntz i F. Malaguzzi-Valeri zaprzeczają jakiemukolwiek udziałowi Leonarda w pracy nad portretem: W. Seidlitz uważa go za dzieło Ambrogia da Prédis: H. Ochenkowski (Race Vine,, Mediolan, 1919, z. 10, s.-66-111) – za dzieło Leonarda, dokończone przez Ambrogia: za autentyczną pracę mistrza uważają obraz krakowski J. Bołoz-Antoniewicz (Pamiętnik III zjazdu historyków polskich, Kraków 1900), G. Carotti (Le opere di Leonardo, Bramante e Raffaello, Mediolan 1905, 188), P. Müller-Walde (JPK, 1897, s. 141: 1899, s. 69), W. Bode (JPK, 1915, s. 4), W. Suida (Jahrb. d. Kunstsamml. d. all. Kaiserhauses, t. 25, s. 28), E. Möller (Monatsh. f. Kunstw., R. 9, 1916, s. 313-326).

Zapamiętajmy wreszcie, że wiele dyskutowano także w związku z obrazami Zmartwychwstania (Berlin) i Ledy: tę ostatnią znamy tylko w kopiach: niektóre z nich brano niesłusznie za oryginał. O interpretacji psychologicznej obrazów Leonarda da Vinci por. M. Barrés, Trois stations de psychothérapie, 1900.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.