Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Rodzaj baroku dworskiego

Tak więc obok baroku kościelnego powstaje barok dworski. Posługiwać się on będzie podobnymi formami, choć treść jego będzie inna – nie sakralna, lecz laicka. Oczywiście, nie wszystkie monarchie europejskie były absolutne: niektóre z nich, jak w Anglii czy Polsce, ograniczał parlament, ale i tam królowie, w miarę swych możliwości, dbają o splendor, pompę i okazałość, tworzą na dworach swych ogniska artystyczne (Karol I w Anglii, Wazowie w Polsce). To samo da się powiedzieć o republikach oligarchicznych w rodzaju Wenecji. Kłopot natomiast mamy z Holandią.

Republika Zjednoczonych Prowincji Niderlandów, zwana potocznie Holandią, po długich walkach z Hiszpanami uzyskała na przełomie wieku XVI i XVII niepodległość. Były to wszakże walki nie tylko o podłożu narodowym, ale również religijnym i społecznym. W rezultacie powstała protestancka republika mieszczańska o ustroju politycznym, gospodarczym i społecznym całkowicie odmiennym od innych państw euro- pej skich.

Holandia w XVII w. wydała wspaniałe malarstwo, lecz całkiem swoiste: nie jest ono dworskie – bo nie było dworu: brak w nim prawie tematyki sakralnej – gdyż panujący Kościół kalwiński nie potrzebował obrazów i rzeźb kultowych: tematyka mitologiczna prawie nie istnieje – jej bowiem amatorami były dwory monarsze i wielcy feudałowie, których tam brakło.

Było to więc malarstwo realistyczne, odtwarzające codzienne życie mieszczan holenderskich, uprawiające tzw. sceny rodzajowe, a zatem tematykę, którą Ludwik XIV odrzucał z oburzeniem jako niegodną galerii królewskiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.