Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Rozwój stylu gotyckiego w Niemczech cz. II

Rzeźbiarze tych katedr należeli do najpojętniejszych uczniów rzeźbiarzy francuskich. Na przykładzie Złotych Wrót we Freibergu (w Saksonii) stwierdzić można, poczynając od r. 1235, że od początku wpływ sztuki francuskiej wykracza daleko poza Niemcy zachodnie. Ale najważniejsze dzieła powstają w Bambergu, Strasburgu i Naumburgu.

Cały zespół rzeźb katedry bamberskiej stanowi kopię rzeźb w Reims, potraktowanych zresztą indywidualnie przez artystów niemieckich. Główny portal, poświęcony scenie Sądu ostatecznego (pierwsza połowa XIII w.), odtwarza w zbyt wąskich ramach ikonografię tympanonu z Reims: kompozycja jest przeładowana i niejasna, a postacie pozbawione wyrazu. W prezbiterium sławna grupa Nawiedzenia, replika analogicznej grupy na fasadzie w Reims, o wiele bardziej zbliża się do swego wzoru.

Zespół rzeźb sztrasburskich jest dość nierówny i był wielokrotnie restaurowany, ale charakter najlepszych partii jest czysto francuski. Nie będziemy tu omawiać dwóch tympanonów południowej nawy poprzecznej (ok. 1230, Śmierć i Koronacja N. P. Marii), mimo sławy pierwszego z nich. Z wielkich rzeźb na ościeżach, postacie przedstawiające Kościół i Synagogę wywodzą się w prostej linii z Chartres: podobnie twórca Filaru Aniołów (we wnętrzu kościoła, który słuszniej należałoby nazwać Filarem Sądu ostatecznego), kształcił się na rzeźbach z pracowni w Chartres. Ponadto nie tylko potężny trójdzielny układ fasady (1275-1300) jest układem katedr francuskich i nie posiada odpowiedników w Niemczech, ale tympanon Męki Pańskiej, postacie Proroków, Panien Mądrych i Głupich również przypominają Chartres i Reims. Były one z kolei naśladowane w katedrze magdeburskiej i w kruchcie katedry w Fryburgu w Bryzgowii. Natomiast dostojne zgromadzenie fundatorów, pełniące straż wokół prezbiterium katedry w Naumburgu, nie posiada równego sobie w Europie: powaga tych postaci, ich napięcie duchowe zwiastuje już sztukę Diirera.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.