Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Sceny teatralne w rzeźbiarstwie – kontynuacja

Jest to scena jak najbardziej teatralna, z czego Bernini zdawał sobie sprawę, przekształcając kaplicę w widownię, w której nie brak i spektatorów: są nimi przodkowie fundatora, których popiersia (niektóre z nich wykonał młody rzeźbiarz Ercole Ferrata) wychylają się z „lóż”, umieszczonych w ścianach kaplicy. Cała dekoracja ścian łącznie z postaciami ludzkimi wykonana została w płaskorzeźbie, ale robi wrażenie trójwymiarowości dzięki zastosowaniu efektów iluzjonistycz- nych. Treść tej kompozycji jest programowo kontrreforma- cyjna, gdyż poświęcona jest łasce ekstazy. Ideologię kontr- reformacyjną podkreślają jeszcze dwa kościotrupy, przyglądające się scenie ołtarzowej, a będące plastycznym ucieleśnieniem ówczesnego hasła memento mori.

Kaplica Cornaro wzbudziła powszechny zachwyt i stała się wzorem dla naśladowców. Przede wszystkim przejęta z niej została zasada iluzjonizmu, która w płaskorzeźbie, a zwłaszcza w malarstwie ściennym dojrzałego i późnego baroku stanie się jakby regułą. Ponadto przejęto od Berniniego stiukowe obłoki z igrającymi wśród nich puttami, które z czasem zapełnią wnętrza kościołów tak dalece, że staną się w oczach przeciwników baroku jakby symbolem (niesłusznym) tego stylu: jeden z późniejszych satyryków w uszczypliwym wierszyku pisał o nich, jako o „tłustych, wypasionych aniołkach, które wśród gipsowych stiuków wygodnie rozciągają się na pozłacanych i posrebrzanych obłokach, zrobionych jakby z waty”. Natomiast sam pomysł umieszczenia w ołtarzu grupy marmurowej zamiast obrazu, jakkolwiek wielekroć powtarzany, nigdy nie dał efektów artystycznych dorównujących dziełu Berniniego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.