Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

Styl międzynarodowy w malarstwie końca XIV

Za teorią „stylu międzynarodowego“ w malarstwie końca XIV i pocz. XV w., sformułowaną przez Courajoda (Leçons…, t. 2) przemawia tak wiele, że jedynie kilku włoskich historyków sztuki (A. Venturi, Storia, 5, 1906: E. Cecchi, Les Peintres siennois, 1928) w dalszym ciągu nie uwzględnia jej lub nie zgadza się z nią. Pojęcie „stylu międzynarodowego“ zresztą wyraźnie się zmieniło. Podczas gdy Courajod, stwierdzając wspólnotę artystyczną Francji, Flandrii, Nadrenii i Włoch północnych, wyjaśniał ją jako wzajemne przenikanie się „realizmu flamandzkiego“ i sztuki włoskiej i wiązał ją, pod wpływem R e n a n a Discours sur l’état des beaux-arts en France au XIV s., 1862, z rozwojem mieszczaństwa i dobrobytem miast, nowsi historycy sztuki sprostowali lub przekształcili wszystkie trzy zawarte u niego tezy. M. Dvorak, Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt, j. w., i Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck (JKSW, 1904) wykazał, że wzajemne odziaływanie wystąpiło w okresie o wiele wcześniejszym: położył on nacisk na siłę oddziaływania sztuki sieneńskiej, na rolę Awinionu jako łącznika. R. v. M a r- 1 e (Simone Martini, s. 90 i The Development, 3, 1925) wykazał istnienie prądów gotyckich w sztuce toskańskiej. E. Mâle (RAAM, t. 1, 1920) stwierdził międzynarodowe rozprzestrzenianie się tych samych tematów ikonograficznych. Obecnie najlepszą pracą ogólną o „stylu międzynarodowym“ jest B. Martensa Meister Franche, t. 1-2, Hamburg 1929: być może zbyt wiele uwagi poświęca on wzajemnym oddziaływaniom, które nie mogą przecież wszystkiego wyjaśnić. Stylistyczna inter- pretacja „stylu międzynarodowego“ także się zmieniła: obecnie uczeni widzą w nim „spirytualistyczny irrealizm – romantyzm gotycki“ (Foci lion, Art d’Occident, s. 274>. W Niemczech wynaleziono sugestywną nazwę „miękkiego stylu“ (E. Burger, op. cit.). Bardzo wnikliwą analizę tej sztuki dał W. P i n d e r, Die Kunst der ersten Bürgerzeit, Lipsk 1938: praca niestety wiele straciła na skutek skrajnie nacjonalistycznego stanowiska autora. Kilka ważnych zagadnień omawia A. v. Sehen- d e 1, Le Dessin en Lombardie jusqu’a la fin du XV s., Bruksela 1938.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.