Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

SYRIA

Syria zajmuje niezmiernie ważne miejsce w dziejach wczesnej architektury chrześcijańskiej. Jest to kraj na wskroś chrześcijański: zostaje nim po upadku Jerozolimy, której miejsce zajęła Antiochia. Posiadała ona ponadto pierwszorzędną tradycję architektoniczną, o której świadczą dziś jeszcze pozostałości bardzo wielu budynków. Mówiliśmy już o bazylice z Emaus i synagogach. Spośród budynków pogańskich przypomnijmy obok bazylik świeckich pewne układy architektoniczne, których echa będziemy później spotykać: trójdzielne zakończenie budynku z środkowym pomieszczeniem kolistym ujętym w dwa prostokątne (Tychaeon w Sanamen): krzyż grecki wpisany w kwadrat (Tychaeon yr Mus- mieh): prostokąt jednonawowy podzielony na przęsła poprzecznymi lukami (Kaisarieh w Shakka). W ciągu trzech wieków (IV, V, VI, z których V jest najważniejszy) zbudowano ogromną ilość kościołów, z których znamy ponad dwieście. Najważniejsze z nich znajdują się w Syrii północnej na północ od Antiochii i Aleppo, w Syrii południowej w Hauranie na południe od Damaszku, w północno-wschodniej Syrii w Rusafah: do nich można dołączyć Górną Mezopotamię: Diarbekir i Tur-Abdin. Większość tych kościołów to bazyliki: niektóre z nich wprowadzają bardzo ważne innowacje w planie i konstrukcji, a wszystkie są oryginalne dzięki walorom form architektonicznych oraz dekoracji. Ważne różnice w planie i konstrukcji, odpowiadające odmiennym materiałom budowlanym, dzielą Syrię północną od południowej. Na północy typem powszechnym jest nadal prostokątna bazylika, kryta dwuspadowym, drewnianym stropem otwartym, zakończona półkolistą absydą, mieszczącą się między dwoma kwadratowymi pomieszczeniami (prothesis i diakonikon), służącymi jako zakrystie. Zbudowana jest z pięknych ciosów kamiennych. W IV w. arkady wewnątrz budynków są kolumnowe (Fafirtin, 372: Serdżilla, Ruweha, katedra w Brad): w V w. filary zajmują miejsce kolumn (Kalb-Luseh). W Haura- nie, gdzie brak drzewa budulcowego, typowy jest kościół o jednej nawie podzielonej poprzecznie szeregiem ścian, przeprutych szerokimi otworami arkadowymi i dźwigających pokrycie z płyt bazaltowych ułożonych poziomo: np. w Umm-Dżimal, kościół Jułianos (344), najstarszy syryjski kościół o pewnej dacie „budowy jest po prostu salą o dziesięciu przęsłach, oddzielonych ścianami arkadowymi powtarzającymi się co dwa metry.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.