Szukasz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Najlepsze tłumaczenia!

SZTUKA MUZUŁMAŃSKA DO X WIEKU

Sztuka muzułmańska jest sztuką krajów, które podlegały panowaniu arabskiemu i którym na krótszy lub dłuższy okres czasu narzucono reli- gię muzułmańską. Państwo arabskie było bardzo rozległe i niektóre z krajów podbitych przez spadkobierców Mahometa posiadały bardzo wysoką kulturę. Nie mogły z niej całkowicie zrezygnować, tym bardziej że sama Arabia nie przynosiła im nic w zamian. Wystąpiły więc poważne różnice między sztuką muzułmańską w poszczególnych prowincjach państwa arabskiego. Pewną jednolitość zapewnia tej sztuce: a) położenie geograficzne — państwo arabskie jest przede wszystkim śródziemnomorskie: b) religia – sztuka muzułmańska jest przede wszystkim sztuką religijną: głównym jej elementem jest meczet: Koran zabrania przedstawiania postaci ludzkiej, a więc wszelka rzeźba i malarstwo figuralne są z góry wyeliminowane: c) swoisty zmysł koczownictwa, który każe przywiązywać więcej znaczenia do pozoru niż do rzeczywistości, do dekoracji niż do konstrukcji.

Arabia przeżyła świetny okres rozkwitu literatury, nie posiadała jednak tradycji artystycznej. Ale Koran, prawodawca całego życia mahometanina, podaje różne wskazówki, czym winien być meczet. Podstawową praktyką religijną jest modlitwa. Ma ona większe znaczenie, jeżeli odbywa się wspólnie. Meczet jest więc jedynie salą zebrań w celu modlitwy. Wierni, zwróceni twarzą w kierunku Mekki, powinni ustawić się w równoległych szeregach. W pierwszym szeregu jest się najbliżej miejsca świętego, jest on więc najbardziej uprzywilejowany. Stąd meczet ma kształt prostokątnej sali, bardziej szerokiej niż długiej. W celu zwoływania wiernych na modlitwę kazał prorok wchodzić swemu słudze na najwyższe miejsce w meczecie. Później powstaje specjalny, wysoki budynek – minaret, a także mihrab, mała Wnęka wewnątrz, a występ na zewnątrz muru w sali modlitw. Mihrab nie jest absydą taką, jak w ko- ściołach chrześcijańskich. Jest to zwykła nisza, w której mieści się tylko jeden człowiek stojący. Przed meczetem znajduje się wielki dziedziniec z basenem przeznaczonym do ablucji. Te elementy: sala modlitwy, dziedziniec i minaret stanowią jedynie ogólny program, niemal abstrakcyjny. Formy i wzajemny stosunek ustala się powoli, w miarę powstawania tradycji, i to tradycji odmiennej w każdej prowincji państwa arabskiego. Chociaż już za życia Proroka istniały meczety w Arabii, a prawdopodobnie nawet w Medynie, pierwszym krajem, w którym poważnie potraktowano to zagadnienie, była Syria.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.